Projecte


Oferir als oïdors/es de Sant Pere i Sant Pau i Tarragona una programació radiofònica molt centrada en la informació, la participa-ció i la potenciació de la identitat cultural i social de la nostra ciutat.

Oferir una programació radiofònica en FM i en català, contribuint a la normalització de la llengua catalana en l'àmbit dels mitjans de comunicació.

Difondre com a valors propis d'aquest projecte el rigor informatiu, la pluralitat, el respecte a la diferència i a la llibertat, la defensa dels drets humans, el coneixement de la diversitat cultural i social de la nostra ciutat i la solidaritat.

Contribuir a potenciar el coneixement de les activitats de tota mena que es realitzen a Tarragona: política, activitat municipal, esport, cultura, activitats cíviques i socials, indústria i comerç, ensenyament, etc,.

Oferir a les persones interessades en el món de la ràdio, de formar professional o no, una oportunitat d'elaborar programes, de conèixer a fons les possibilitats del mitjà i de fer arribar a l'audiència les seves inquietuds. Aquesta oferta es fa també extensiva a entitats o col.lectius ciutadans. Es a dir: es tracta d'oferir possibilitats reals de participació.